TALON DE GARANȚIE

INSTRUCŢIUNI DE ÎNTREȚINERE ŞI UTILIZARE PENTRU ÎNCĂLȚĂMINTE

CERTIFICAT DE GARANȚIE

 

DENIS SHOES SRL cu sediul în Calea Unirii, nr. 20J, în strada Promenadei, nr. 8, SUCEAVA, 720018 , cod fiscal RO 18044107, O.R.C. J33/1331/2005, în calitate de vânzător, asigură garanția produselor achiziționate de dumneavoastră în conformitate cu prevederile OUG nr. 140/2021, OG 21/1992, OG 34/2014, Legea nr. 296/2004.

Vă rugăm să păstrați și să prezentați bonul fiscal și talonul de instrucțiuni și garanție primite la cumpărare pentru eventualele reclamații privind lipsa de conformitate a produsului.

Pentru acordarea garanției vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare, curățare și întreținere a produselor cumpărate.

I. Garanția de conformitate

Vânzătorul răspunde față de consumator pentru orice neconformitate care există în momentul livrării bunurilor și care este constatată în termen de doi ani de la data respectivă. În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de (i) aducerea în conformitate a bunurilor, (ii) de a beneficia de o reducere proporțională a prețului sau (iii) de a obține încetarea contractului, în condițiile prevăzute de OUG 140/2021.

Pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate, consumatorul poate opta între reparație și înlocuire, cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele.

Vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate bunurile dacă reparația sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele.

Consumatorul are dreptul fie să obțină o reducere proporțională a prețului, fie să obțină încetarea contractului de vânzare în oricare dintre următoarele cazuri: (i) vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea sau, după caz, nu a finalizat reparația sau înlocuirea potrivit prevederilor sau vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile; (ii) se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia; (iii) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare; (iv) vânzătorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

Consumatorul nu are dreptul de a obține încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră.

Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

După expirarea termenului de doi ani de la data achiziției consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea bunurilor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Reparațiile sau înlocuirile se efectuează cu respectarea următoarelor condiții: (i) fără costuri; (ii) într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate și care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura și complexitatea bunurilor, natura și gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii; (iii) fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ținând seama de natura bunurilor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat bunurile în cauză.

În cazul în care neconformitatea urmează să fie remediată prin repararea sau înlocuirea bunurilor, consumatorul pune bunurile la dispoziția vânzătorului, curățate la interior și exterior. Vânzătorul preia bunurile înlocuite pe propria cheltuială.

În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, termenul de doi ani prevăzut mai sus se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile neconforme, termenul de doi ani prevăzut de lege începe să curgă de la data înlocuirii.

Reducerea de preț este proporțională cu diminuarea valorii bunurilor primite de consumator în comparație cu valoarea pe care bunurile ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

Consumatorul își exercită dreptul de a obține încetarea contractului de vânzare printr-o declarație către vânzător, prin care își exprimă decizia de a obține încetarea contractului de vânzare.

Garanția devine inaplicabilă și DENIS SHOES S.R.L. nu poate fi făcută răspunzătoare de niciun fel de defect ce poate apărea datorită: (i) procesului de curățare/întreținere care nu respectă instrucțiunile specifice fiecărui produs indicate în prezentul talon; (ii) depozitării sau utilizării produselor în condiții de umiditate; (iii) decolorării ca urmare a expunerii la soare sau alte surse puternice de căldură; (iv) deteriorări cu intenție sau din culpă; (v) reparațiilor sau modificărilor făcute de persoane neautorizate; (vi) uzurii normale a produsului; (vii) utilizării în condiții improprii, incorecte de către consumatori, altele decât cele pentru care produsul a fost proiectat.

II.Situaţii care nu fac obiectul sau care duc la neacordarea garanției

Nu constituie lipsă de conformitate:

A.   deteriorările cum sunt zgârieturile, petele, rupturile, deteriorări/degradări ale culorii, dar fără a se limita la acestea, care nu au fost aduse la cunoștința vânzătorului în momentul recepționării produsului de către consumator (la achiziție sau la returnarea după reparație/înlocuire).

B.   Inconvenientele (de exemplu: disconfort, senzație de strângere) cauzate de mărimea nepotrivită consumatorului/utilizatorului a perechii de încălțăminte sau a unei bucăți din perechea de încălțăminte. Încălțămintea trebuie achiziționată numai în conformitate cu numărul de mărime la încălțăminte purtat de respectivul consumator/utilizator și ținând cont de configurația piciorului purtătorului. Recomandăm să probați ambele bucăți, atât pentru piciorul drept cât și pentru piciorul stâng.

Garanția nu se acordă în următoarele situații:

A.  Intervențiile (inclusiv reparații sau încercări de reparații) neautorizate asupra produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de întreținere și utilizare cuprinse în prezentul talon sau ambalarea produsului în alte condiții decât cele pentru care a fost conceput conduc la pierderea garanției.

B.  Defectele care apar de pe urma întrebuințării necorespunzătoare a produsului cu încălcarea instrucțiunilor de întreținere și utilizare, a observațiilor, a interdicțiilor menționate în prezenta sau care apar ca urmare a uzurii fizice, inclusiv deformarea produsului.

C.  Deteriorarea încălțămintei cauzată de conducerea autovehiculelor.

D.  Încălțămintea cu toc, inclusiv toc înalt, nu este recomandată pentru conducerea autovehiculelor. Lipsa de comoditate sau dificultatea de a merge folosind astfel de încălțăminte cu toc, inclusiv toc înalt, nu reprezintă o deficiență sau lipsă de conformitate a produsului.

E.  Uzura flecurilor produselor de încălțăminte ca urmare a folosirii acestora.

F.  Încălțămintea nu este un produs impermeabil recomandând-se purtarea ei pe timp uscat, excepție făcând încălțămintea de cauciuc și cea DEI-TEX special creată pentru mediul umed. Prin urmare, pătrunderea apei în încălțămintea care nu este de cauciuc sau nu are caracteristica TEX nu reprezintă o deficiență sau o lipsă de conformitate.

G. Apariția unor pete pe orice tip de încălțăminte, cauzată de exemplu, de umezeală, apă, zăpadă, substanțe antiderapante, nu reprezintă o deficiență sau o lipsă de conformitate.

H. Cu excepția încălțămintei create special în acest sens, tălpile încălțămintei nu au caracteristici antiderapante, existând riscul alunecării, în special in sezonul rece sau umed. Acest aspect nu reprezintă o deficiență sau o lipsă de conformitate.

I.   Pentru a proteja pielea dumneavoastră se folosesc pentru vopsirea căptușelilor vopsele vegetale existând astfel riscul migrării culorii. Vă recomandam să utilizați ciorapi de culoare închisă sau de nuanța căptușelii. Migrarea culorii nu reprezintă o deficiență sau o lipsă de conformitate.

J.  Încălțămintea prevăzută cu accesorii (ștrasuri, cristale, capse, ținte, etc.) este sensibilă la impact și în timp, accesoriile se pot detașa sau deteriora. Deteriorarea sau detașarea acestora nu reprezintă o lipsă de conformitate.

K. Încălțămintea cu talpă din piele și cusături aplicate pe talpă are un regim special de utilizare și nu poate fi folosită în condiții de umiditate, pe drumuri pietruite, pe suprafețe de drum cu asfalt proaspăt, pe teren accidentat pe porțiuni de drum cu beton nesolidificat, pe suprafețe care conțin adezivi, acizi, uleiuri sau alte substanțe chimice.

 

III. Instrucțiuni de întreținere și utilizare pentru încălțăminte.

Încălțămintea trebuie schimbată de la o zi la alta pentru a menține igiena piciorului, pentru a preveni deformarea sa și pentru a prelungi durata de folosire a acesteia. După fiecare purtare, încălțămintea se curăță și se pune pe șanuri potrivite ca mărime și formă. Se interzice spălarea încălțămintei în mașina de spălat sau contactul îndelungat al acesteia cu apa. Udarea puternică a fețelor cu apă sau alte lichide poate duce la dezlipirea încălțămintei, deteriorarea fețelor și implicit la pierderea garanției produsului.

Încălțămintea trebuie curățată și uscată înainte de aplicarea oricărui luciu pentru încălțăminte-marochinărie, creme, preparate contra petelor, etc. Când folosiți aceste produse de întreținere, citiți cu atenție instrucțiunile producătorului acestora. Se impune folosirea încălțătorului pentru evitarea deteriorării premature a încălțămintei în zona călcâiului.

Încălțămintea cu față din piele netedă se curăța de praf cu o cârpă moale sau cu o perie, fără a se folosi detergenți, solvenți, înălbitori sau orice alte produse chimice. Acestea pot deteriora ireversibil aspectul pielii. Se interzice spălarea produselor din piele în mașina de spălat indiferent de tipul mașinii de spălat sau de programele opționale ale acesteia. În cazul în care produsul s-a udat în condiții de utilizare normală (ploaie, ninsoare), ștergeți-l cu o cârpă uscată, lăsați-l la uscat la temperatura camerei, ferit de surse directe de căldură (radiatoare, aragaz, uscătoare. etc.). Feriți produsul dumneavoastră din piele de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acțiune fizică de natură să-I deterioreze.

Pentru buna întreținere a pielii, după câteva purtări se aplică, cu ajutorul unei perii moi sau cu o cârpă un strat de cremă pentru încălțăminte, după care se lustruiește cu o cârpă moale sau cu o perie.

Încălțămintea cu față din piele întoarsă, piele de antilopă sau năbuc, se curăță cu o perie specială, potrivită fiecărui tip de piele. Nu folosiți apă, pentru că fața materialului s-ar putea păta. Petele de ulei sau de grăsime se îndepărtează folosind soluție contra petelor, specială pentru pielea întoarsă, pielea de antilopă sau năbuc.

Încălțămintea cu față din lac, piele metalizată, lăcuită, se curăță de praf cu o cârpă moale și uscată. Aceasta trebuie ferită de contactul direct cu solvenți organici (alcool, acetonă etc.).

Încălțămintea cu față textilă se recomandă a fi purtată pe timp uscat. După fiecare purtare, încălțămintea se curăță de praf cu o perie pentru materiale textile, uscată. Nu se introduce în mașina de spălat rufe. Nu folosiți înălbitor. Petele pot fi îndepărtate folosind soluție contra petelor, specială pentru materiale textile, respectând instrucțiunile de utilizare recomandate de producătorul acestora.

Încălțămintea cu față din înlocuitor se curăță după fiecare purtare cu o cârpă umedă. Petele de grăsime se vor curăța cu o soluție apoasă de detergent (2%). Nu se va folosi cremă de pantofi pentru îngrijire.

Încălțămintea se usucă natural la temperatura camerei. Nu o uscați la ventilator, calorifer, foc, uscător de păr sau alte surse directe de căldură. Încălțămintea nu se va depozita lângă surse directe de căldura sau în mediu umed și se vor feri de acțiunea produselor petroliere și a solvenților organici.

Se va evita contactul încălțămintei cu solvenți organici (benzină, alcool, acetonă etc.), cu sodă de rufe sau alți derivați chimici. Nu folosiți încălțămintea pe suprafețe care conțin asfalt și/sau bitum cald sau proaspăt turnat, beton nesolidificat, adezivi sau alte substanțe chimice. DENIS SHOES S.R.L. nu poate fi făcută răspunzătoare pentru incidentele provenite din nerespectarea instrucțiunilor menționate mai sus.